Over mezelf

Professioneel loop ik op twee benen. Ik heb enerzijds een klassieke filosofische opleiding gevolgd (aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven) en anderzijds heb ik me therapeutisch geschoold.

De filosofie en de psychotherapie zijn twee werelden met een aparte rijkdom, kennis en wijsheid waarmee ik me graag voed. Heel algemeen geformuleerd, de ene wereld voldoet aan mijn intellectuele honger, de andere heeft mijn emotionele huishouden op orde helpen zetten. Alhoewel, filosofie raakt ook je hele zijn en therapie schakelt het denken niet uit. Soms botsen deze werelden, vaker vullen ze elkaar aan, alsof je van twee kanten op dezelfde plek uitkomt. Misschien toont het gewoon hoe rede en emotie (met intuïtie) kunnen samengaan …

Deze twee werelden weerspiegelen ook mijn beide interesses. Het zijn twee manieren van kijken. Ik heb altijd meer vragen gehad dan er antwoorden te verzinnen waren. Al vroeg voelde ik dat wat je op het eerste gezicht ziet, vaak nog iets anders verbergt. Filosofie en psychotherapie bieden me een taal om op zoek te gaan naar wat werkzaam is onder de oppervlakte.

In het tijdschrift van La Verna verscheen in juli 2017 deze tekst over mij.

Opleidingen

Ik nam aan veel trainingen deel voordat ik mijn psychotherapie-opleiding volgde aan de New Man Academie. Daarna heb ik daar ook nog de opleiding in ‘Familie- en organisatieopstellingen’ gevolgd.

Later volgde ik verschillende korte of langdurige ‘masterclasses’ bij o.a. Bouke De Boer, Jan Jacob Stam, Victoria Schnabel, Svagito Liebermeister, Frank Van Mierlo, Ingrid Dykstra en Franz Ruppert.

Met groepen

Vanaf 2001 begeleid ik workshops Familie- en systeemopstellingen en geef ik er lezingen over. Soms organiseer ik die workshops zelf. Maar meestal werk ik op vraag van organisaties. In die ruim 10 jaar heb ik gewerkt bij o.a. Moritoen (Brugge), verschillende Vormingplus-centra (Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, Gent-Eeklo, Oostende-Westhoek, Regio Brugge), Sarephta, Essere, De Speye en La Verna.

Ik heb meegewerkt aan opleidingen en studiedagen voor o.a. vzw Jongerenbegeleiding-Informant, vzw Victor, HOWEST, KATHO/IPSOC, Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross Vlaanderen en Total Acceptance.

Ik begeleid ook groepen in supervisie via de methodiek van opstellingen, om bijvoorbeeld de relatie cliënt-begeleider in beeld te krijgen (en om te zien waar de begeleider vast zit of verstrikt raakt in deze relatie).

Individueel

De voorbije jaren heb ik ook heel wat ervaring opgedaan in een een-op-eensetting, voor een individuele opstelling.

Kernwoorden/kernwaarden

Veiligheid – erkenning – vertrouwen empathie eerlijkheid intuïtie – samen moed durf.