Organisatie-opstellingen

Organisatie-opstellingen

In een organisatie-opstelling kan je een vraagstuk uit je organisatie of onderneming onderzoeken. Dat kan gaan over communicatie die moeilijk loopt, klanten die weg blijven, conflicten binnen de organisatie, absenteïsme, problemen in een of meer afdelingen, maar even goed over productontwikkeling of marketing en personeelsbeleid. In een organisatieopstelling kan je de verschillende actoren van je vraagstuk een plek geven en de dynamiek tussen hen onderzoeken om de dieperliggende grond van de kwestie te kunnen blootleggen en aan te pakken. Die actoren zijn de verschillende geledingen en niveaus binnen een bedrijf, de werkgever en werknemers, maar ook de investeerder(s), de product(en), de infrastructuur, de promotie, de cliënten, de doelstellingen van het bedrijf, de nood of de evolutie van de maatschappij … Dat kan om een onderneming van één zelfstandige zijn of een organisatie met verschillende geledingen. Je krijgt te zien wat niet goed genoeg is aangepakt, wie of wat is er vergeten, wat er nog speelt uit de geschiedenis van de organisatie …?  De opstelling kan blinde vlekken tonen en aanduiden welke krachten die de organisatie sturen niet worden opgemerkt. Maar het moet geen probleem zijn dat je aanpakt, je kunt ook een nieuwe doelstelling of een transitie binnen de organisatie in een opstelling onderzoeken. En, we kunnen ook peilen naar de (nieuwe) identiteit of koers van het bedrijf, haar kernwaarden en de missie of visie. 
Uiteraard kan het ook om een bedrijf uit de social-profit-sector gaan, een zorgcentrum, een school, een ziekenhuis of een WZC…  


OOK INDIVIDUEEL MOGELIJK
Belangrijk is dat dit niet noodzakelijk in een groep moet gebeuren, even gemakkelijk (en heel veilig) kan het in een 1-op-1-setting.

Telkens gaat het om een onderzoek naar wat zich onder de oppervlakte afspeelt of wat daar te zien is. Een opstelling brengt de verborgen dynamiek aan het licht.
Maar een opstelling toont niet alleen wat werkzaam is onder de oppervlakte. Een opstelling is ook een aanzet tot herstel of verandering.
Een opstelling biedt een diagnose van de systemische onderlaag en de spanningen of frustraties die daarin kunnen groeien. Tegelijk opent een opstelling de weg naar positieve verandering, waar aan elk aspect recht wordt gedaan.

Systeemopstellingen

In een systeemopstelling kijken we, net als in een familie-opstelling, hoe verschillende elementen in een systeem werkzaam zijn. Heeft elk element zijn plaats en hoe reageren ze op elkaar? Representanten stellen deze elementen voor en bieden zo inzicht in de dynamiek van het systeem en tonen wat de verschillende elementen beweegt of wat hen belemmert in hun beweging.
We kunnen verschillende systemen opstellen. Zo gelden in een bedrijfssysteem of een andere organisatie een aantal gelijkaardige wetmatigheden als in een familie. Maar een systeem kan ook de voorstelling zijn van verschillende factoren van een ziekte. Of je kunt de verschillende aspecten van een verlangen representeren, of een doel dat je jezelf hebt gesteld of een dilemma waarin je verstrikt zit. De vraag is dan telkens: welk systeem zit hier achter? Neem bijvoorbeeld een ziekte. Hierbij kan je een opstelling maken van de diagnose (of de diagnoses), de patiënt, een remedie (of verschillende remedies) en andere relevante factoren…
Deze methodiek is heel interessant om het systeem van een personeelsgroep of een bedrijf in kaart te brengen. Bij dit laatste spreken we van organisatie-opstellingen.